Narzędzie

Liczba aktywnych kont:

7763

Liczba aktywnych kont

Adres sandbox na sieci Tor: http://qnlpdxvevjpt42hwl6tigm73nkqg5yfv4rbl3d3alhv6d5hjz6nlqdyd.onion

Tworzymy narzędzie społecznościowe, które zapewni szyfrowaną komunikację pomiędzy inwestorami. Logowanie będzie się odbywać za pomocą portfela krypto (np. Metamask). Poziom bezpieczeństwa aplikacji będzie porównywalny do sieci Tor.

Umożliwimy bezpieczne przeprowadzanie akcji spekulacyjnych podobnych do GameStop oraz swobodną wymianę informacji w ramach idei wolności słowa i opinii.

Wiarygodność informacji i jej źródeł zostanie zapewniona poprzez system reputacji opartej na tokenie BigSB oraz rankingu ocen społeczności.

Narzędzie będzie dostępne w wersji www, mobile (Android, iOS), aplikacja desktop oraz Tor.

 • wersja mobile
 • wersja desktop
 • wersja Tor

Więcej informacji na temat sandboxa (instalacja, użytkowanie) znajdziecie tutaj:

Devs & Hodlers

ICP Accelerator Meet Warsaw, ICP tech & market stage of works

ICP Meet Warsaw, Market Grand Competition & other events

ICP Market - the Market on ICP talks

Wydania

1.00.0 (BETA)

Aktualizacja: 29/09/2023

Aktualizacja P2P Market (RUST)

v1.00.0

 • Migracja indexera do nowej wersji, dodanie wsparcia dla „gorących” bloków
 • Poprawiono błąd z wiszącymi orderami offsetującymi

0.54.0 (SandBox)

Aktualizacja: 23/09/2023

Aktualizacja P2P Market (RUST)

v0.54.0

 • Estymacja gazu dla wszystkich funkcji marketu
 • Budowa konfiguracji chain-spec wraz z produkcyjnymi adresami node’ow
 • Przeniesienie node’ow na różne domeny
 • Ustawienie klastra pod startową grupę node’ow
 • Konfiguracja chmurowa i rozlokowanie indexera wraz z load balancingiem

0.53.0 (SandBox)

Aktualizacja: 10/09/2023

Aktualizacja P2P Market (RUST)

v0.53.0

 • Społeczność oracle wraz z agregacją ceny od wielu providerów
 • Status likwidacji dla każdego usera wraz z wystawieniem przez RPC
 • Offsetowanie pomiędzy tymi samymi użytkownikami
 • Podliczanie pozycji dla użytkowników ze statusem „Pod wodą”
 • Poprawiono nieprawidłowy selector funkcji cancel_order

0.52.0 (SandBox)

Aktualizacja: 19/08/2023

Aktualizacja P2P Market (RUST)

v0.52.0

 • Robocza wersja i testy wsparcia dla wielu walut na marketach
 • Poprawki bezpieczeństwa związane z identyfikatorami
 • Integracja try-runtime do lokalnych testów aktualizacji runtime
 • Dodatkowe ujednolicenie cen gazu dla transakcji EVM i Substrate

0.51.0 (SandBox)

Aktualizacja: 22/07/2023

Aktualizacja P2P Market (RUST)

v0.51.0

 • Udostępnienie interfejsu do batchowania transakcji na EVM
 • Likwidacje oparte o wymagany depozyt
 • Silnik do likwidacji na L2
 • Automatyczne czyszczenie offsetujących orderów

0.50.0 (SandBox)

Aktualizacja: 09/07/2023

Aktualizacja P2P Market (RUST)

v0.50.0

 • System DAO pod tworzenie marketów
 • Ujednolicenie systemu UUID
 • Anulowanie orderów, scenariusze z podwójnym offsetowaniem
 • Obliczanie wymaganego zabezpieczenia, wypłaty do tego limitu
 • Przekierowywanie opłat za transakcje EVM do treasury
 • Wsparcie dla indexera do przetwarzania zdarzeń zachodzących na markecie

0.49.0 (SandBox)

Aktualizacja: 27/06/2023

Aktualizacja P2P Market (RUST)

v0.49.0

 • Research pod open-source indexer
 • Wsparcie dla kont multisig
 • Możliwość dodawania identyfikatorów dla userow
 • Robocza wersja likwidacji pozycji

0.48.0 (SandBox)

Aktualizacja: 13/06/2023

Aktualizacja P2P Market (RUST)

v0.48.0

 • Depozyt utrzymaniowy, automatyczny M2M
 • Testy z prawdziwymi danymi odnośnie parametru marketu i orderów
 • Wystawiono brakujące interfejsy marketu przez EVM
 • Robocza wersja offsettowania pozycji z prawdziwymi danymi
 • Testy migracji do jednolitego systemu adresów opartego na ECDSA
 • Optymalizacja identyfikatorów
 • Zmiana reprezentacji dźwigni na procentową
 • M2M na życzenie użytkownika względem oracle price

0.47.0 (SandBox)

Aktualizacja: 14/04/2023

Aktualizacja P2P Market (RUST)

v0.47.0

 • Dodanie contract unit do marketu
 • Ustawienie automatycznego tworzenia się marketów, optymalizacja storage
 • Dostosowano liczbę decimali w USDC, analiza zamykania pozycji dla closing orderów
 • Robocza wersja naliczania zysków i strat
 • Dodano treasury i przekierowano tam opłaty transakcyjne
 • Priorytetyzacja wiadomości od oracle
 • Testy wydajnościowe funkcji marketu

0.46.0 (SandBox)

Aktualizacja: 07/04/2023

 

Aktualizacja P2P Market (RUST)

v0.46.0

 • Research pod caching orderów w order booku w L2
 • Przesyłanie tokenów między rachunkami w standardzie z EVM i Substrate
 • Automatyczny restart node’ow w przypadku awarii
 • Usunięto dodatkową walutę, naliczanie opłat transakcyjnych w USDC
 • Handel z dzwignia, dopłaty do pozycji
 • Ustawienie prostej wersji oracle, testy dynamicznych zmian ceny oracle

0.45.0 (SandBox)

Aktualizacja: 24/04/2023

Aktualizacja P2P Market (RUST)

v0.45.0

 • Pierwsza iteracja rozproszonego order matchera z L2
 • Dodanie wsparcia do zamykania pozycji
 • Migracja do nowej wersji silnika
 • Robocza wersja konfiguracji kubernetesowych dla blockchaina
 • Wsparcie dla wielu domen, optymalizacja wykrywania node’ow
Testy wydajnościowe node’ow rozmieszczonych w różnych lokalizacjach

0.44.0 (SandBox)

Aktualizacja: 11/04/2023

Aktualizacja Aplikacji

v0.44.0

 • dodanie trzech nowych kontraktów CME
 • poprawienie odświeżania orderbooka
 • poprawienie błędu związanego z „Its you”
 • dodanie dodatkowych pól do danych kontaktowych
 • poprawienie błędu z wyświetlaniem tytułu zakładki „Messeges”
 • dodanie walidacji i ceny z orderboka w modalu zamykania pozycji
 • zmiana adresu blockchain w modalu dodawania sieci
 • poprawienie wyszukiwania grup
 • dodanie stanu logowania orderów
 • poprawienie stawiania zleceń przez bota
 • poprawienie wyświetlania się zysku i straty
 • poprawka orderbooka podczas zamykania pozycji

 

Aktualizacja P2P Market (RUST)

 • Redystrybujca fee do walidatorow
 • Dodano USDC jako dodatkową walutę
 • Wystawienie interfejsu dla USDC jako ERC-20 poprzez EVM
 • Dodanie dodatkowych parametrów do marketu takich jak tick size, testy deploymentu marketów
 • Ustawienie ceny pozycji na order makera, batchowanie transakcji

0.43.0 (SandBox)

Aktualizacja: 14/03/2023

Aktualizacja Aplikacji (SandBox)

v0.43.0

 • naprawa bota zamykającego pozycję
 • naprawa ceny likwidacji pozycji
 • dodanie przycisku „Max”
 • usprawnienia front-end

 

Aktualizacja P2P Market (RUST)

 • Migracja do nowego silnika wspierającego EVM
 • Połączenie silnika z EVM’em
 • Setup testowych node’ow wraz z load balancingiem
 • Draftowa wersja on-chain order booka
 • Ręczne testy matchowania orderow z L2
 • Ręczne testy matchowania orderow z L2
 • Dostosowanie EVM estymacji gazu z wagami

0.42.0 (SandBox)

Aktualizacja: 14/02/2023

Aktualizacja Aplikacji (SandBox)

v0.42.0

 • dodanie źródła środków pozycji na Markecie
 • poprawki Marketu
 • włączenie domyślne ceny wyroczni w środowiskach wersji
 • naprawa problemów z paskiem wyszukiwania
 • dodanie nowych pół na tabeli pozycji
 • dodanie modala zamykania pozycji

0.41.0 (SandBox)

Aktualizacja: 14/01/2023

Aktualizacja Aplikacji (SandBox)

v0.41.0

 • dodanie volumenu 24H
 • poprawienie typografii aplikacji
 • dodanie zamykanych pozycji do strumienia websocket-u orderbook-a
 • dodanie widgeta grup
 • dodanie przycisku baita
 • dodanie ustawień css tła
 • zmiana przycisku sterowania

0.40.0 (SandBox)

Aktualizacja: 14/12/2022

Aktualizacja Aplikacji (SandBox)

v0.40.0

 • naprawa błędów związanych z orderbookiem
 • naprawa błędów związanych z obserwowaniem użytkownika
 • zmiany w cenie wyroczni
 • dodanie testowego środowiska dla sieci Goreli
 • dodanie powiadomień na Markecie
 • naprawa błędów w grupach
 • dodanie stanu logowania na Markecie

0.39.0 (SandBox)

Aktualizacja: 14/10/2022

Aktualizacja Aplikacji (SandBox)

v0.39.0

 • poprawienie błędu związanego z kartą Bait-a 
 • poprawienie błędu związanego z możliwością obserwowania samego siebie
 • dodanie karty użytkownika na Bait-cie 
 • zmiana ilości znaków na modalu dodawania Baita 
 • poprawienie błędu związanego z obserwacją członka grupy
 • poprawienie błędu związanego z wyszukiwarką
 • poprawienie błędów w grupach 
 • dodanie możliwości dodawania numerów w hashtagach 
 • rebranding sekcji hashtagów 
 • poprawienie błędu związanego z pustymi plikami w modalu dodawania Bait-a

0.38.0 (SandBox)

Aktualizacja: 20/09/2022

Aktualizacja Aplikacji (SandBox)

v0.38.0

 • zmiana przycisku logowania 
 • zmiana stylu komunikatu ostrzegawczego w publicznej aplikacji 
 • poprawki związane z modalem dodawania Bait-a
 • dodanie nazwy załączników w Bait-cie

0.37.0 (SandBox)

Aktualizacja: 26/08/2022

Aktualizacja Aplikacji (SandBox)

v0.37.0

 • dodanie mobilnej landing page
 • poprawa błędu związanego z filtrami 
 • poprawki UI/UX

0.36.0 (SandBox)

Aktualizacja: 22/07/2022

Aktualizacja Aplikacji (SandBox)

v0.36.0

 • Dodanie nowej wyszukiwarki 
 • Dodanie nowych filtrów 
 • Dodanie nowej strony logowania
 • Dodanie wyszukiwanie użytkownika po @ 
 • Dodanie wyszukiwanie hashtagu po # 
 • Poprawki Trybu Ciemnego

0.35.0 (SandBox)

Aktualizacja: 24/06/2022

Aktualizacja Aplikacji (SandBox)

v0.35.0

 • Dodanie wyszukiwania użytkowników na czacie prywatnym 
 • Dodanie nowego modalu dodawania Bait-a
 • Poprawki związanie z wyświetlaniem załączników w Bait-cie 
 • Poprawki związane z wersją publiczną aplikacji 

0.34.0 (SandBox)

Aktualizacja: 13/05/2022

Aktualizacja Aplikacji (SandBox)

v0.34.0

 • Zmiana wzoru modala dodawania Bait-a
 • Naprawienie przewijania na widoku obserwowanych
 • Dodanie karty użytkownika
 • Poprawki związane z panelem głosowania DAO

0.33.0 (SandBox)

Aktualizacja: 08/04/2022

Aktualizacja Aplikacji (SandBox)

v0.33.0

 • Dodanie zakładki obserwowanych użytkowników
 • Naprawienie załączników w Bait-ach 
 • Dodanie nowego stylu wyboru języka 
 • Naprawy związane z obserwowanymi hashtagami 
 • Dodanie widoku nowego Bait-a 
 • Dodanie nowej sekcji komentarzy 
 • Dodanie panelu głosowania DAO

0.32.0 (SandBox)

Aktualizacja: 18/03/2022

Aktualizacja Aplikacji (SandBox)

v0.32.0

 • Naprawy związane z Filtrami
 • Naprawy związane z Profilami użytkowników
 • Optymalizacja aplikacji

0.31.0 (SandBox)

Aktualizacja: 25/02/2022

Aktualizacja Aplikacji (SandBox)

v0.31.0

 • Naprawy związane z Grupami
 • Naprawy związane z Trybem Ciemnym

0.30.0 (SandBox)

Aktualizacja: 11/02/2022

Aktualizacja Aplikacji (SandBox)

v0.30.0

 • Naprawa nieodczytanych wiadomości
 • Testy smart kontraktu Market
 • Dodanie nowej typografii
 • Dodanie nowego komponentu UserPortfolio 

 • Konfiguracja Bridge

 • Dodanie moderacji Bait-ów dla administratorów grup 

0.29.0 (SandBox)

Aktualizacja: 28/01/2022

Aktualizacja Aplikacji (SandBox)

v0.29.0

 • Naprawa związana z Trybem Ciemnym
 • Naprawy związane z adresami URL
 • Dodanie szkieletu nowego Market-u
 • Dodanie funkcjonalności wyszukiwania użytkowników

0.28.0 (SandBox)

Aktualizacja: 14/01/2022

Aktualizacja SandBox-a

v0.28.0

 • Optymalizacja aplikacji
 • Poprawa responsywnosci aplikacji
 • Poprawki wyświetlania Dark Mode
 • Naprawa błędu z ładowaniem obserwujących

0.27.0 (SandBox)

Aktualizacja: 31/12/2021

Aktualizacja SandBox-a

v0.27.0

 • Poprawki przewijania poszczególnych elementów 
 • Poprawa wydajności aplikacji
 • Poprawa wydajności logowania

0.26.0 (SandBox)

Aktualizacja: 17/12/2021

Aktualizacja SandBox-a

v0.26.o

 • Naprawienie błędów związanych z Market SandBox
 • Poprawki graficzne oraz UX

0.25.0 (SandBox)

Aktualizacja: 03/12/2021

Aktualizacja SandBox-a

v0.25.o

 • Dodanie DarkMode
 • Naprawienie błędów związanych z Market SandBox

0.24.0 (SandBox)

Aktualizacja: 19/11/2021

Aktualizacja SandBox-a

v0.24.0

 • Dodanie Market SandBox
 • Dodanie opcji edycji Bait-a (do 5 min po utworzeniu)
 • Naprawa błędu związanego z odświeżeniem strony
 • Poprawki UX widoku grup
 • Poprawa wyświetlania notyfikacji

0.23.0 (SandBox)

Aktualizacja: 05/11/2021

Aktualizacja SandBox-a

v0.23.0

 • Dodanie poprawionej opcji logowania w przypadku pierwszego logowania
 • Naprawa błędu powodującego zanik widoku 
 • Poprawa kolejności wyświetlania załączników w bait-ach 
 • Poprawki i optymalizacje graficzne

0.22.0 (SandBox)

Aktualizacja: 22/10/2021

Aktualizacja SandBox-a

v0.22.0

 • Zmiana kolorów reakcji upvote/downvote
 • Naprawa błędów związanych z błędnym wyświetlaniem awatarów 
 • Poprawa pozycji loadera na widoku grupy

0.21.0 (SandBox)

Aktualizacja: 08/10/2021

Aktualizacja SandBox-a

v0.21.0

 • Naprawiono błąd związany z niewyświetlaniem się ostatniej wiadomości w czacie prywatnym
 • Naprawiono błąd związany z dodaniem kilka razy tego samego komentarza

0.20.0 (SandBox)

Aktualizacja: 24/09/2021

Aktualizacja SandBox-a

v.0.20.0

 • Dodano informacje o rolach członków w grupie

 • Dodano informacje jaką reakcje do bait-a dał użytkownik komentujący post

 • Poprawiono widok „nie znaleziono strony”

 • Dodano informacje na listach o randze użytkownika

 • Dodano komunikat dla nieprawidłowych wartości w hasztagach

 • Dodano podgląd obrazów w pełnym rozmiarze

0.19.0 (SandBox)

Aktualizacja: 17/09/2021

Aktualizacja SandBox-a

v.0.19.0

 • Dodano możliwość załączaniu do 5 plików w bait-cie
 • Poprawiono rangi użytkownika
 • Poprawki UX w widoku użytkownika, grup
 • Poprawa wydajności aplikacji

0.18.0 (SandBox)

Aktualizacja: 10/09/2021

Aktualizacja SandBox-a

v.0.18.0

 • Dodano możliwość edycji bait-a w ciągu 5 minut od jego dodania
 • Dodano możliwość edycji komentarza w ciągu 5 minut od jego dodania
 • Dodano powiadomienia o obserwowaniu konta
 • Zablokowano możliwość dodawania reakcji do swoich bait-ów i komentarzy
 • Zmiana ETH na BigSB
 • Rozszerzono reputacje użytkowników o reakcje i odpowiedzi do komentarzy, spowolnienie zmniejszenia rankingu dla nowych użytkowników
 • Wydzielono osobno reputacje w grupach
 • Wyświetlanie opisów grup na listach

0.17.0 (SandBox)

Aktualizacja: 03/09/2021

Aktualizacja SandBox-a

v.0.17.0

 • dodano opcję dodawania i pobierania plików dźwiękowych (wav) w bait-ach
 • poprawienie bezpieczeństwa aplikacji 

0.16.0 (SandBox)

Aktualizacja: 27/08/2021

Aktualizacja SandBox-a

v.0.16.0

 • dodanie zakładkę ranking – statystyki użytkowników, bait-ów, grup, hasztag-ów
 • poprawa błędów w obserwowanych hasztag-ach na koncie użytkownika
 • poprawa błędów w plikach tekstowych 
 • usprawnienie wyszukiwania w danym języku i po hasztag-ach

0.15.0 (SandBox)

Aktualizacja: 20/08/2021

Aktualizacja SandBox-a

v0.15.0

 • Rozwinięto szyfrowanie i zabezpieczenia czatu prywatnego
 • Dodano możliwość załączania plików txt, pdf, docx do bait-ów
 • Usprawnienia UI/UX – w bait-ach, profilu użytkownika i widoku grup

0.14.0 (SandBox)

Aktualizacja: 13/08/2021

Aktualizacja SandBox-a

v0.14.0

 • Poprawiono losową kolejność opcji przy akceptowaniu użytkowników w grupach
 • Dodano widok hasztag-ów
 • Poprawiono UI sekcji popularnych hasztag-ów
 • Naprawiono powiadomienia w grupach
 • Naprawiono błędy w odpowiedzi do komentarza
 • Dodano zdjęcia w tle w profilu użytkownika
 • Dodano sortowanie grup do wszystkich zakładek
 • Dodano informacje o właścicielu na liście grup

0.13.0 (SandBox)

Aktualizacja: 06/08/2021

Aktualizacja SandBox-a

v0.13.0

 • Dopracowanie sekcji najpopularniejszych hashtag-ów
 • Zakładka wyświetlająca grupy których użytkownik jest właścicielem
 • Dodanie zabezpieczenia przed tworzeniem pustych kont
 • Poprawki błędów i usprawnienia

0.12.0 (SandBox)

Aktualizacja: 30/07/2021

Aktualizacja SandBox-a

v0.12.0

 • Poprawki do powiadomień: paginacja, prośby o dołączenie do grupy przekierowują do panelu admina
 • Dodano widok najpopularniejszych hasztag-ów
 • Zmiana UI aplikacji
 • Logowanie bez captcha i wymagane transakcje na koncie dla nowych użytkowników
 • Dalsze usprawnienia systemu reputacji
 • Usuwanie bait-ów przez właściciela grupy
 • Udostępnianie bait-ów

0.11.0 (SandBox)

Aktualizacja: 23/07/2021

Aktualizacja SandBox-a

v0.11.0

 • Dodano powiadomienia związane z grupami
 • Dodano zabezpieczenie przed spamem dla tworzenia kont 
 • Dodano limit dodawania grup w zależności od rangi użytkownika
 • Naprawiono błąd filtrowania języków
 • Naprawiono błąd czatu
 • Naprawiono błąd wyświetlania tych samych bait-ów w czasie przeglądania aplikacji

0.10.0 (SandBox)

Aktualizacja: 16/07/2021

Aktualizacja SandBox-a

v0.10.0

 • Dodano możliwość dodawania reakcji do komentarzy

 • Dodano powiadomienia związane z bait-ami

 • Dodano obsługę linków w aplikacji

 • Dodano ostrzeżenia przed otwarciem linków zewnętrznych

 • Zwiększono bezpieczeństwo przechowywania plików

 • Dodano opcję „zobacz mniej” w bait-cie

 • Dodano opcję filtrowania po języku w zakładce obserwowani

 • Naprawa błędu braku możliwości zmiany reakcji w bait-cie

 • Naprawa wyświetlania złych dat w starych bait-ach

0.9.0 (SandBox)

Aktualizacja: 09/07/2021

Aktualizacja SandBox-a

v0.9.0

 • Wyszukiwanie bait-ów po języku przypisanym w hashtag-ach

 • Podpowiadanie hashtag-a języka podczas tworzenia bait-a

 • Dodanie opcji pisania komentarzy do komentarzy

 • Usprawnienie komunikacji i logowania z MetaMaskiem połączonym z portfelem sprzętowym

0.8.0 (SandBox)

Aktualizacja: 02/07/2021

Aktualizacja SandBox-a

v0.8.0

 • Szyfrowanie czatów prywatnych
 • Powiadomienia o komentarzu z bait-ów, których jesteś autorem 

 • Dodanie opcji sortowanie bait-ów (po dacie on najstarszych do najnowszych i od najnowszych do najstarszych)

 • Dodatkowe funkcje do grup: nadawanie roli moderatora, banowanie członka grupy, wyrzucenie z grupy

 • Dodanie statystyk grup na widoku listy grup

0.7.0 (SandBox)

Aktualizacja: 25/06/2021

Aktualizacja SandBox-a

v0.7.0

 • Dodanie widoku obserwowanych użytkowników
 • Poprawienie funkcjonalności związanych z grupami – dodanie statusów użytkownika 
 • Zmiany w polu dodawania komentarza
 • Bug fix: usunięcie opisu użytkownika w całości 
 • Bug fix: wyszukiwanie grup – małe i duże litery
 • Poprawienie algorytmu wyświetlania bait-ów
 • Optymalizacja działania aplikacji

0.6.0 (SandBox)

Aktualizacja: 18/06/2021

Aktualizacja SandBox-a

v0.6.0

 • Oznaczenie odczytanych wiadomości
 • Wyświetlanie informacji o nieodczytanych wiadomościach
 • Poprawienie bugu wyświetlania ostatniej wiadomości
 • Poprawienie bugu związanego z baitami dodawanymi z widoku użytkownika niewidocznymi na liście
 • Zablokowanie możliwości wysyłania wiadomości do nieistniejących użytkowników
 • Włączenie wyszukiwania grup

0.5.0 (SandBox)

Aktualizacja: 11/06/2021

Aktualizacja SandBox-a

v0.5.0

 • Dodanie paginacji wiadomości czatu
 • Poprawienie wyświetlania bait-ów po dodaniu nowego bait-a
 • Uruchomienie modułu grup
 • Dodawanie tworzenia grup
 • Dodawanie dołączania i przyjmowania do grupy
 • Dodawanie bait-ów w grupie 
 • Wdrożenie UUID dla wszystkich modeli danych w aplikacji

0.4.0 (SandBox)

Aktualizacja: 04/06/2021

Aktualizacja SandBox-a

v0.4.0

 • Poprawki chatu prywatnego
 • Zmiana throttlingu komentarzy
 • Poprawienie komentarzy dodanych kilka razy 
 • Dodanie awatarów do wiadomości
 • Poprawa wyświetlania wiadomości w przypadku użytkowników z długim nickiem
 • Poprawa walidacji hashtagów
 • Zablokowanie możliwości wysyłania pustych wiadomości

0.3.0 (SandBox)

Aktualizacja: 28/05/2021

Aktualizacja SandBox-a

v0.3.0

 • Dodawanie i wyświetlanie avatara
 • Formatowanie hasztagów
 • Nawigacja do strony głównej (home i logo)
 • Formatowanie komentarzy
 • Zmiany w limitach 20 baitów/h, 60 komentarz/h
 • Naprawa walidacji na nick
 • Poprawa bezpieczeństwa aplikacji

0.2.0 (SandBox)

Aktualizacja: 21/05/2021

Aktualizacja SandBox-a

v0.2.0

 • Dodanie funkcji zgłaszania błędów
 • Formatowanie baitów
 • Poprawki czatu
 • Poprawa bezpieczeństwa aplikacji

0.1.1 (SandBox)

Aktualizacja: 18/05/2021

Aktualizacja HotFix SandBox-a

v0.1.1

 • Zmiana etykiet BigSB na ETH – aktualnie pobieramy i wyświetlamy wartość ETH z portfela zamiast BigSB
 • Naprawa wyświetlania reakcji użytkownika w bait-cie
 • Naprawa komunikatów błędu w edycji profilu użytkownika – dodanie informacji o niedozwolonych znakach, długości nicku, niewyświetlania adresu portfela przy otwarciu okna edycji profilu
 • Zawijanie tekstu w bait-cie
 • Zawijanie tekstu w komentarzach
 • Wyświetlanie obrazów w baicie, nawet gdy tekst jest za długi, opcja „see more” dotyczy tylko tekstu,
 • Możliwość dodawania gifów w bait-ach
 • Usunięcie podwójnego komunikatu o braku bait-ów na koncie użytkownika
 • Naprawa komunikatu błędu przy próbie użycia zajętego nicku
 • Naprawa komunikatu błędu przy zbyt długim hasztagu

0.1.0 (SandBox)

Aktualizacja: 14/05/2021

Udostępniliśmy SandBox-a!

Pobierz przeglądarkę Tor i zainstaluj w niej wtyczkę MetaMask.

Adres sandbox na sieci Tor: http://qnlpdxvevjpt42hwl6tigm73nkqg5yfv4rbl3d3alhv6d5hjz6nlqdyd.onion

Go to top of page